Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Werkwijze schoolfotograaf  

 

Aan alle ouders/verzorgers

 

Datum: 21 september 2018
Betreft: schoolfoto’s
Ref.    : HEK/SvK/U18-237   (8.5.01)

 

Geachte ouders/verzorgers,

Binnenkort worden op onze school weer de jaarlijkse schoolfoto’s (portret- en/of groepsfoto’s) gemaakt. In deze brief informeren wij u graag puntsgewijs over de werkwijze zoals wij die met de schoolfotograaf Vandenberg-ID hebben afgesproken.

  • U ontvangt de schoolfoto’s via onze school.
  • De foto’s worden u vrijblijvend aangeboden. U kunt zelf kiezen welke foto’s u wilt behouden.
  • De schoolfoto’s die u niet wenst te behouden kunt u eenvoudig en kosteloos met een bijgesloten retour-envelop aan Vandenberg-ID retourneren.
  • Betalingen vinden plaats middels internetbankieren of een overschrijvingsformulier.
  • Indien u geen foto’s retourneert en ook niet tijdig de verschuldigde vergoeding betaalt, ontvangt u een herinnering van de fotograaf. Bij een eventuele tweede herinnering worden extra kosten in rekening gebracht. Indien ook na de tweede herinnering geen betaling plaatsvindt, wordt de vordering door Vandenberg-ID uit handen gegeven.
  • Teneinde deze werkwijze effectief te laten verlopen, heeft de schoolfotograaf naast de naam van de kinderen, ook de adresgegevens nodig.

Vandenberg-ID werkt volledig coform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en is als enige schoolfotograaf ISO gecertificeerd. Vandenberg-ID is tevens een securitybedrijf en werkt voor diverse multinationals (Philips, SHELL, TNT) diverse politiekorpsen en de belastingdienst. Uw gevens zij bij Vandenberg-ID in veilige handen.

Middels een bewerkerscontract wordt bepaald dat alle gegevens die wij als school verstrekken alleen zullen worden gebruikt in het kader van de schoolfotografie.

Mocht u als ouder bezwaar hebben tegen het maken van schoolfoto’s van uw kind(eren), het verstrekken van gegevens en het ontvangen van het fotopakket welke u tegen betaling geheel of deels kunt behouden, dan dan verzoeken wij u dit onze school binnen 2 weken na dagtekening schriftelijk kenbaar te maken. Dit kan via een mail aan info@paxchristicollege.nl onder vermelding van de naam van uw zoon/dochter en klasnummer. Wij zullen dit bezwaar dan verwerken en uw adresgegevens niet doorgeven aan de fotograaf. In dat geval wordt u ook geen fotopakket aangeboden. Eventueel kunt u de schoolfoto’s achteraf bestellen via Vandenberg-ID op telefoonnummer 040-2809666.

Wij vertrouwen erop u hiermee op de juiste wijze te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

 

De directie

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl