Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Verdiepingsuur (vk-uur)  

 

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in havo/vwo 1 en 2 Pax junior

 

Datum: 5 november 2018
Betreft: VK-uur periode 2
Ref.    : WIE/SvK/U18-298    (2.3.03)

 

Geachte ouders, beste leerling,

De eerste periode van het verdiepingsuur (vk-uur) is bijna afgelopen. Voordat we met periode 2 beginnen, kunnen leerlingen aangeven of ze van vak willen wisselen. Dat kan digitaal in Zermelo van maandag 5 november 8.00 uur tot en met maandag 12 november, 17.00 uur.

Tijdens het vk-uur besteden leerlingen extra aandacht aan een kernvak naar keuze (Nederlands, Engels of wiskunde). Leerlingen die voor alle drie de vakken een 6,5 of hoger gemiddeld staan, hebben het recht te kiezen voor een regie-uur waarbij ze zelf de regie hebben over de wijze waarop zij de tijd van het vk-uur besteden. 

Wat moet je doen als je van vak wil wisselen of wil aangeven dat je naar het regie-uur gaat?

 1. Beslis of je van vak wil wisselen en ook of je voldoet aan de eisen om toegang te krijgen tot het regie-uur.
 2. Wil je niet wisselen, dan hoef je helemaal niets te doen (Lees dan nog wel het stukje 'Let op' onderaan deze mail over hoe wij handelen bij overinschrijving voor een bepaald vak)
 3. Wil je wel wisselen/aangeven dat je naar het regie-uur wil, werk dan onderstaand stappenplan af.

Stappenplan wisselen vak en/of administratie regie-uur

 1.  Open de Zermelo-site op een computer (niet de app op je telefoon).
 2. Kies links ' Mijn keuzepakket' (of rechts: 'Pakket kiezen voor ...').
 3. Met de onderste schuifbalk helemaal naar rechts, dan zie je het vk-keuzeformulier.
 4. Klik op 'kiezen' (staat rechts naast '18-19 vk keuze').
 5. Vul het formulier opnieuw in (twee keuzes maken, steeds op 'volgende' klikken).
 6. Klik op 'Opsturen' rechtsonderaan (sla je deze stap over dan wordt de wijziging niet doorgevoerd).

Let op

 1. We proberen ieders eerste keuze te honoreren maar we kunnen dit niet garanderen.
 2. Als er bij bepaalde vakken te weinig plaats is, dan beslissen wij wie naar welk vak gaat.
 3. Dat betekent dus ook dat leerlingen die niet willen wisselen in geval van overinschrijving wellicht toch op een andere plek ingedeeld kunnen worden.
 4. Na de deadline is het niet meer mogelijk een wisseling door te voeren.

Met vriendelijke groet,

Rob van de Wiel
Afdelingsleider Pax junior

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl