Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Uitnodiging ouderavond leerjaar 2 Pax junior  

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van Pax junior klas 2 vmbo basis/kader/theorie, havo en vwo

 

Datum : 22 augustus 2019
Betreft : uitnodiging ouderavond leerjaar 2 Pax junior
Ref.      : WIE/SvK/U19-214    (8.3.02)

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de klassikale ouderavond op maandag 2 september a.s. op Pax junior te Beneden-Leeuwen.

Het programma start om 19:30 uur. Eindtijd: 20:30 uur.
Vanaf 19:15 uur bent u welkom. In de aula bieden we u een kop koffie of thee aan.

U wordt verzocht om aansluitend naar het lokaal van de betreffende mentor te gaan. Er hangt een lokaalindeling in de entree. In het lokaal maakt u kennis met de mentor. Hij/zij zal u informeren over het tweede leerjaar.

Aanvullende info 2 vwo
De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 2 vwo zullen tijdens de bijeenkomst met de mentor ook voorgelicht worden over het vak Cambridge dat door de leerlingen, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, voor leerjaar 3 gekozen kan worden.

Aanvullende info 2 vmbo basis/kader/theorie
De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 2 vmbo basis/kader/theorie worden verzocht om na de bijeenkomst met de mentor om 20:30 uur plaats te nemen in de aula. Mevrouw G. van Dijk, decaan vmbo, zal u bijpraten over het keuzeproces waar de leerlingen in het tweede leerjaar mee te maken krijgen. Daarbij zal zij ingaan op de betekenis van het vak LOB (loopbaan oriƫntatie en begeleiding), dat een belangrijke rol speelt binnen dat keuzeproces. Deze presentatie duurt ongeveer 20 minuten.

Wij hopen u allen te mogen begroeten op maandag 2 september.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de mentoren van klas 2,

 

Rob van de Wiel
Afdelingsleider Pax junior

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl