Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Uitnodiging ouderavond klas 2 Pax vmbo  

 

Aan de ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van leerjaar 2 Pax vmbo., basis, kader en theorie

 

Datum  : 22 augustus 2019
Betreft : ouderavond leerjaar 2 vmbo-basis, kader en theorie
Ref.     : ROU/SvK/U19-213   (8.3.02)

 

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de ouderavond op maandag 2 september a.s. op Pax vmbo aan de Mr. Van Coothstraat. Het programma start om 19.30 uur. Eindtijd: 20.30 uur.
Vanaf 19.15 uur bent u welkom. In de aula bieden we u een kop koffie of thee aan.

We starten in de aula waar u door mevrouw Van Dijk, decaan van het vmbo, wordt geïnformeerd over het keuzeproces waar leerlingen in het tweede leerjaar mee worden geconfronteerd.

Daarbij zal ze ingaan op de betekenis van het vak LOB (loopbaan ori├źntatie en begeleiding), dat een belangrijke rol speelt binnen dat keuzeproces. De presentatie duurt ongeveer 20 minuten.

Daarna gaat u samen met de mentor naar het lokaal waar het tweede gedeelte van de ouderavond plaatsvindt. Hij/zij zal u informeren over een aantal belangrijke zaken van het tweede leerjaar.

Wij hopen u allen te kunnen begroeten op maandag 2 september.

Met vriendelijke groet,

Jacob Gommers en Henri Rouhof
Afdelingsleiders vmbo leerjaar 1 en 2

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl