Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Uitnodiging ouderavond havo/vwo bovenbouw  

 

 

 

Aan de ouders/verzorgers van onze bovenbouwleerlingen havo/vwo

 

Datum: 28 augustus 2018
Betreft: Uitnodiging ouderavond

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

 

Op donderdag 6 september is er een algemene ouderavond voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen uit de bovenbouw (= vanaf klas 4) Graag nodigen wij u daarvoor uit.

De ouderavond vindt plaats in onze Pax havo/vwo-vestiging aan de Klepperheide 15 in Druten.

Elke jaarlaag heeft andere tijden:

Van 19.00 tot 19.45 uur ontvangen we de ouders/verzorgers van leerlingen in havo 4 en vwo 4.

Van 19.50 tot 20.35 uur ontvangen we de ouders/verzorgers van leerlingen in havo 5 en vwo 6.

Aansluitend vindt voor de leerlingen v6 die vorig jaar in V5 Cambridge English hebben gevolgd, de uitreiking van de certificaten plaats. De betreffende leerlingen ontvangen via de sectie Engels meer informatie.

Van 20.40 tot 21.25 uur ontvangen we de ouders/verzorgers van leerlingen in vwo 5.

U gaat met de mentor van uw zoon/dochter mee naar een lokaal voor een nadere kennismaking. De lokaalindeling hangt bij de ingang. Het is dus fijn als u de naam van de mentor van uw zoon/dochter kent.

Wij hopen u op 6 september te mogen begroeten. Wij willen u vragen om het via uw zoon of dochter aan de mentor te laten weten als u verhinderd bent.

Met vriendelijke groeten,

 

Anne-Marie van de Wiel, afdelingsleider vwo

Thijs Blijdenstein, afdelingsleider havo

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl