Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Uitnodiging informatieavond leerjaar 1 Pax junior  

 

Aan alle ouders/verzorgers van leerlingen in het eerste leerjaar van Pax junior

 

Datum: 26 augustus 2019
Betreft: uitnodiging ouderavond leerjaar 1 Pax junior
Ref.    : WIE/SvK/U19-218    (8.3.02)

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de klassikale ouderavond op maandag 9 september a.s. op Pax junior te Beneden-Leeuwen. Het programma start om 19:30 uur. Eindtijd: 21:30 uur. Vanaf 19:15 uur bent u welkom. In de aula bieden we u een kop koffie of thee aan.

U wordt verzocht om aansluitend naar het lokaal van de betreffende mentor te gaan. Er hangt een lokaalindeling in de entree. Tijdens de ouderavond blikt de mentor terug op de eerste schoolweken en praat u bij over het vervolg van het 1e leerjaar.

Na het eerste half uur met de mentor, zal Iriszorg onder de noemer ‘Frisse Start’ de rest van de avond voor haar rekening nemen. Dit gedeelte zal plaatsvinden in de aula.

‘Frisse Start’ is de titel van een preventieprogramma gericht op: roken, alcohol drinken en blowen, dat de mentor met zijn/haar mentorklas zal doorlopen. Het doel van deze bijeenkomst is om ouders/verzorgers te laten zien wat er tijdens de pubertijd kan gebeuren in het leven van hun kind, en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Iriszorg zal haar kennis met u delen en tips geven met betrekking tot communicatie met pubers.

Wij hopen u allen te mogen begroeten op maandag 9 september.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de mentoren van klas 1,

 

Rob van de Wiel
Afdelingsleider Pax junior

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl