Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Snuffelstage WT2A 2019  

 

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen klas WT2A

 

Datum: 21 maart 2019
Betreft: Snuffelstage donderdag 4 april a.s.
Ref.    : WIE/SvK/U19-89    (2.5.02)

 

Beste leerlingen, ouders en of verzorgers,

In de activiteitenweek zal er in het kader van LOB (loopbaan oriƫntatie en begeleiding) een moment zijn waarop de leerlingen van het tweede leerjaar theoretische leerweg een snuffelstage gaan verrichten.

De snuffelstage duurt minstens een halve dag en vindt plaats op donderdag 4 april.  De snuffelstage is een verplicht onderdeel van LOB en moet met een voldoende worden afgesloten.

Wij gaan ervan uit dat elke leerling zelf zijn stageplek kan vinden. Mocht het onverhoopt niet lukken dan hoort de mentor (de heer Dings) graag uiterlijk donderdag 28 maart of er een probleem is met het vinden van een geschikte plaats. De mentor kan dan wellicht nog bemiddelen bij het vinden van een plek. Die plek zal dan waarschijnlijk minder passen dan een zelfgekozen plaats.

Het is belangrijk dat de leerlingen het stageformulier samen met zijn/haar contactpersoon op het bedrijf invullen. A.u.b. niet vergeten om dit formulier mee te nemen naar het bedrijf en vervolgens weer mee te nemen naar school.

We wensen iedereen een waardevolle ervaring!

Mede namens de heer Dings,
met vriendelijke groet,

Rob van de Wiel
Afdelingsleider Pax junior

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl