Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Projectweek klas 2 - 2019  

 

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van klas WH2A en WV2A

 

Datum: 7 mei 2019
Betreft: projectweek klas 2 havo en 2 vwo
Ref.     : WIE/SvK/U19-139    (2.3.03)

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Van maandag 13 mei t/m vrijdag 17 mei vindt onze jaarlijkse projectweek op Pax havo/vwo in Druten plaats.

Op deze vijf dagen zullen alle leerlingen van klas 2 havo en 2 vwo ’s middags in een alternatief rooster van en met elkaar gaan leren. In de ochtend geldt het reguliere rooster. Omdat deze projectweek op Pax havo/vwo in Druten plaatsvindt, stopt het vierde lesuur voor de leerlingen van Pax junior om 11.40 uur om hen de gelegenheid te geven om naar Druten te fietsen en nog voldoende tijd over te houden om te kunnen pauzeren.

We beogen met deze projectweek het onderwijs voor onze leerlingen samenhangend, aantrekkelijk en uitdagend te laten zijn.

Zoals beschreven in een eerder verzonden mail, staat tijdens deze week op donderdag 16 mei een excursie gepland naar Amsterdam.

Een aantal praktische zaken op een rijtje:

  1. De leerlingen volgen in de ochtend het reguliere rooster op de eigen locatie.
  2. De leerlingen van Pax junior hebben het 4e lesuur les tot 11.40 uur om op tijd in Druten te kunnen zijn. Locatie Pax havo/vwo, Klepperheide 15, 6651 KM Druten.
  3. Het reguliere middagrooster vervalt. Alle leerlingen zijn deze middagen van 12:25 – 15:10 uur in Druten.
  4. De leerlingen werken in heterogene groepjes (havo, vwo, Pax h/v en Pax junior gemengd). De indeling wordt bekend gemaakt op de eerste middag. 
  5. De leerlingen moeten tijdens deze week het volgende bij zich hebben: kladpapier, agenda, etui, USB-stick, schaar, lijm, kleurpotloden/stiften, snelhechter om papieren bijeen te houden, voor de vwo-leerlingen hun laptop en oortjes.
  6. Op donderdag 16 mei zijn de leerlingen de gehele dag op excursie. Zie eerder verzonden mail.
  7. Heeft u nog vragen neem dan gerust contact op met school. 

Met vriendelijke groet,

R.H.A. van de Wiel, afdelingsleider Pax junior
M. Vermeulen, afdelingsleider Pax havo/vwo

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl