Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Programmaboekje excursie Londen  

Aan de leerlingen in vmbo-t3

 

Datum: 28 september 2018
Betreft: Programmaboekje excursie Londen oktober 2018
Ref.    : EVE/SvK

 

Geachte ouders/verzorgers,

Via onderstaande link kunt u het programmaboekje voor de excursie van uw zoon/dochter naar Londen openen.

Om organisatorische redenen ontvangen de thuisblijvers dit boekje ook, dit kon helaas niet op een andere manier.

PROGRAMMABOEKJE

Met vriendelijke groet,
mede namens de overig begeleiders

 

T. Evers en M. van den Berg
 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl