Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Programma ouderavond over profielkeuze (28-2-2019)  

 

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen vmbo basis en kader leerjaar 2

 

Datum: 26 februari 2019
Betreft: ouderavond over de profielkeuze (28 februari 2019)
Ref.     : ROU/SvK/U19-60     (2.5.02)

 

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Dit bericht is bestemd voor de ouders en leerlingen die zich hebben opgegeven voor de ouderavond over de profielkeuze voor leerjaar 3 op donderdag 28 februari.

Per email hebt u zich daarvoor opgegeven. Hieronder vindt u de planning, waar u kunt zien hoe laat de verschillende presentaties plaatsvinden.

Vanaf 18:45 uur bent u welkom en wordt u koffie of thee aangeboden in de B-vleugel van Pax vmbo (mr. Van Coothstraat). Het programma begint om 19.00 uur.

Door de afwezigheid op de afdeling leerlingenadministratie, lukt het op dit moment niet om u een persoonlijke uitnodiging te sturen.

Met de tabel hieronder kunt u terugzien hoe laat voor u het programma begint.

De meeste ouders hebben zich voor 2 profielen opgegeven. Voor hen begint het programma om 19.00 uur. Voor de ouders die alleen hebben gekozen voor het profiel PIE of Z&W begint het programma om 19.40 uur. 

 

RONDE

TIJD

PROFIEL

LOK

PROFIEL

LOK

RONDE 1

19.00 – 19.40 UUR

E&O

D 20

PIE

B 11

RONDE 2

19.40  - 20.20 UUR

BWI

B 07

Z&W

B 06

 

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

 

Henri Rouhof
Afdelingsleider vmbo basis en kader onderbouw

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl