Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Kiezen vakkenpakket  

 

Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van leerjaar 2 vmbo theorie

 

Datum: 30 januari 2019
Betreft: kiezen vakkenpakket
Ref.    : DYK/SvK/U19-33     (2.5.02)

 

Beste leerlingen, ouders/verzorgers,

Dit schooljaar wordt het vakkenpakket gekozen om naar leerjaar 3 vmbo theorie te gaan.

Deze keuze wordt begeleid door de mentoren in de Lob-lessen en ondersteund met een informatieboekje “Kiezen in leerjaar 2 vmbo theorie”. (Zie INFORMATIEBOEKJE en KEUZEFORMULIER).

Bij het kiezen van een vakkenpakket ga je als leerling uit van de vragen: 

  • Wie ben ik? 
  • Wat kan ik? 
  • Wat wil ik?

De keuze moet dus gebaseerd zijn op de talenten van een leerling, zijn/haar ambities en interesses. Dit is ook de kern van de LOB-lessen.

Om tot de juiste keuze te komen moet je behalve bovenstaande vragen ook weten dat er verplichte vakken zijn, verplichte profielvakken en keuzevakken.

Ook moet je weten dat het kiezen van een pakket voor leerjaar 3 ook bijna het vakkenpakket van leerjaar 4 is. In leerjaar 4 kun je nog een vak laten vallen, maar geen vakken erbij kiezen.

Duidelijk is dat we dit zorgvuldig moeten doen en dat de leerlingen hierbij geholpen worden. Door de mentor, de decaan, maar ook door ouders/verzorgers die meekijken en meedenken.

Hoe en wanneer?

  • De mentor zorgt voor informatie over het kiezen van een sector en de bijbehorende vakken in de mentor/lob-les.
  • Op donderdag 28 februari a.s. is er een informatieavond. Op deze avond gaat u samen met uw kind een keuze maken voor het te kiezen profiel. U ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodiging.
  • Uiterlijk op 29 maart is de definitieve keuze voor het vakkenpakket bekend en ingevoerd in Zermelo. Hierover verstrekken we ook nog aparte informatie.Tenslotte

Wij ontmoeten u graag op 28 februari. Houd uw agenda vast vrij vanaf 19.00 uur. Heeft u vragen dan kunt u of uw zoon/dochter contact opnemen met de mentor. Vanzelfsprekend bent u ook welkom bij de decaan voor advies over het te kiezen pakket. 

Met vriendelijke groet,

 

Gea van Dijk, decaan vmbo (g.vandijk@paxchristicollege.nl)
Jacob Gommers, afdelingsleider vmbo theorie onderbouw

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl