Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Voorlichtingsavond gymnasium  

 

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in klas WV1A, V1A en V1B

 

Datum: 14 januari 2019
Betreft: voorlichtingsavond gymnasium
Ref.    : WIE/SvK/U19-08    (2.3.03)

 

Geachte ouders/verzorgers,

Omdat uw zoon/dochter aan het einde van het schooljaar mogelijk voor de keuze komt te staan om wel of niet naar het gymnasium te gaan, willen wij u en uw zoon/dochter van harte uitnodigen voor een voorlichtingsavond over het gymnasium. Deze voorlichting zal worden gehouden op woensdag 13 februari a.s.*

Voor de leerlingen van klas WV1A

Van 18.30 tot 19.15 uur
Plaats van handeling: Pax junior (Beneden-Leeuwen)
 

Voor de leerlingen van klas V1A en V1B

Van 19.45 tot 20.30 uur
Plaats van handeling: Pax havo/vwo (Druten)

Tijdens deze avond zullen naast een aantal inhoudelijke aspecten van de gymnasiumopleiding ook de consequenties voor de lessentabel en het lesrooster aan de orde komen.

Wij hopen u op 13 februari te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten,

 

Afdelingsleiders havo/atheneum/gymnasium
Pax Christi College

 

*Deze datum wijkt af van de jaarplanning i.v.m. de tussenkomst van een andere activiteit.

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl