Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Lessen Duits  

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in vmbo T1C, T2A en T2B

 

Datum: 26 oktober 2018
Betreft: lessen Duits

 

Geachte ouders/verzorgers,.

Eerder heeft u bericht gekregen over de lesuitval van het vak Duits. Ik ben blij te kunnen melden dat we een oplossing hebben gevonden voor het geven van de lessen Duits aan de klas van uw zoon/dochter.

Mevrouw Menting zal zolang dat nodig is haar lestaak uitbreiden en de lessen Duits verzorgen aan deze klassen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij dit goed zal doen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich richten tot ondergetekende.

Hartelijke groet,

Jacob Gommers
Afdelingsleider vmbo-theorie onderbouw

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl