Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Vervanging docent Nederlands  

 

Aan de ouders/verzorgers van klas H1B

 

Datum: 4 oktober 2018
Betreft: docent Nederlands
Ref.    : MVE/SvK/U18-258     (2.3.05)

 

Geachte ouder(s), verzorger(s),

De afgelopen weken is er druk gezocht naar een goede vervanger voor de heer Boon.

We hebben mevrouw Reuls bereid gevonden om voor klas H1B, vanaf volgende week, voor de rest van het schooljaar het vak Nederlands te verzorgen.

We vertrouwen erop dat de lessen hiermee in goede handen zijn.

Met vriendelijke groet,

 

M.J.H. Vermeulen
Afdelingsleider klas 1 en 2 Pax havo/vwo

 

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl