Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Lesrooster volgende week  

 

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen Pax havo/vwo

 

Datum: 1 oktober 2019
Betreft: lesrooster volgende week
Ref.     : WBA/SvK/U19-238    (2.4.10)

 

Beste ouders en verzorgers,

Volgende week vanaf 7 oktober is de week van de buitenlandreis voor havo 4 en vwo 5. Een mooi avontuur voor deze leerlingen waar zij nog jaren over na zullen praten.

Voor deze buitenlandreizen hebben wij verschillende begeleiders nodig. Deze begeleiding wordt gedaan door onze docenten. Daarnaast hebben wij voor de thuisblijvers een speciaal programma gemaakt. Hierdoor kunnen er verschillende lessen uitvallen voor de leerlingen die niet op reis gaan. Wij proberen dit natuurlijk zoveel mogelijk te beperken voor uw kind.

Wij adviseren u en uw kind om elke dag op het rooster te kijken omdat het lesrooster anders zal zijn dan wat uw kind gewend is.

Voor de bovenbouw leerlingen die met hun profielwerkstuk bezig zijn geldt het volgende:

  • Alle lessen die vervallen worden in het rooster vervangen door PWS-uren (code ‘act’ op het rooster). Deze leerlingen moeten op die momenten aan de slag met het PWS.
  • Zij doen dit in de lokalen rondom het zaakvakkenleerplein (D1.01 t/m D1.04).
  • Leerlingen administreren hun aanwezigheid zelf op aan- en afmeldlijsten op dit leerplein.
  • Laptops voor deze leerlingen zijn die week alleen te verkrijgen bij de TOA’s na inleveren van een onderpand. Zij administreren de uitgifte en het weer inleveren van de laptops. 

Indien u nog vragen heeft over deze bijzondere week dan horen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,

Afdelingsleiders Pax havo/vwo

 

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl