Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
2 b/k - profielkeuze-avond 28-2-2019 voor leerlingen en ouders/verzorgers  

 

Aan de ouders/verzorgers en leerlingen leerjaar 2 vmbo basis- en kader

 

Datum: 19 februari 2019
Betreft: kiezen van een beroepsprofiel voor leerjaar 3 en 4
Ref.     : DYK/SvK/U19-54   (2.5.02)

 

Beste leerlingen, ouders/verzorgers,

Dit schooljaar moeten de leerlingen van leerjaar 2 een beroepsprofiel kiezen voor leerjaar 3 en 4.
Ter ondersteuning van deze keuze volgt uw zoon/dochter de Carrousellessen die een beroepsoriënterend karakter hebben. Daarnaast is er in de mentorles middels de methode van Tumult veel aandacht geweest voor deze keuze. Om u ook te laten zien wat de keuze voor een bepaald profiel inhoudt, organiseren we een informatieavond op 28 februari a.s. 

Informatieavond donderdag 28 februari 2019
Ter afronding van de keuze bent u samen met uw zoon/dochter van harte uitgenodigd op de informatieavond “profielkeuze” op donderdagavond 28 februari a.s. U krijgt van elk profiel informatie over het beroepsgerichte programma, over de verplichte profieldelen en over de keuzemodules.

De avond vindt plaats op de praktijkafdelingen van Pax vmbo. Op deze avond kunt u 2 beroepsafdelingen bekijken. We vragen u daarvoor een keuze te maken en ons per email te informeren (m.vanbommel@paxchristicollege.nl).
Over de planning van de avond wordt u later per email geïnformeerd.

Op het Pax Christi College kun je kiezen uit de volgende profielen:

□ Economie & Ondernemen (E&O)

□ Zorg & Welzijn (Z&W)

□ Produceren, Installeren en Energie (PIE)

□ Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)

Rol van de ouders m.b.t. het keuzeproces
Ouders spelen een belangrijke rol bij het keuzeproces van hun kind. Belangrijk is om het gesprek omtrent de keuze met uw zoon/dochter aan te gaan. Kijk of uw kind kiest voor een afdeling die bij hem/haar past en die hij/zij aankan. Het gaat tenslotte om een keuze voor de komende twee jaren, waarbij het praktijkvak zo'n 12 lesuren per week beslaat.

Informatie over de profielen die wij op het Pax Christi College aanbieden vindt u in het bijgesloten document. Meer informatie over alle profielen vindt u op: https://www.youtube.com/watch?v=E-mqbaJawt8

Daarnaast vindt u de profielen die wij op onze school aanbieden in het profielkeuzeformulier (klik om te openen). Dit formulier hoeft niet geretourneerd te worden, het is ter informatie.

Tenslotte
Medio maart zal u gevraagd worden de profielkeuze digitaal aan ons door te geven. De uiterste datum daarrvoor is vrijdag 29 maart 2019. Hiervoor krijgt u nog een brief met een instructie. Indien u voorziet dat er geen goede keuze kan worden gemaakt dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Dit kan het beste via de mentor of rechtstreeks aan de decaan.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het basis- en kader team,

 

Gea van Dijk
Decaan vmbo
Email: G.vandijk@paxchristicollege.nl

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl