Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Tussenstand leerjaar 2 Pax vmbo  

 

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van Pax vmbo leerjaar 2

 

Datum: 7 november 2018
Betreft: tussenstand
Ref.     : ROU/SvK/U18-301    (2.4.04)

 

Beste ouders/verzorgers, 

We zijn intussen 10 weken op weg in het tweede leerjaar, een goed moment om een tussenbalans op te maken. Vanuit een goede ouder-school relatie, vinden wij het belangrijk dat met elkaar te doen. We vragen u daarom notie te nemen van de resultaten van uw zoon of dochter. Daarvoor kunt u via ouderportaal/Som de cijfers van uw zoon/dochter bekijken

U heeft hiervoor (in leerjaar 1) een inlogcode ontvangen. Mocht u deze niet meer hebben dan kunt u een email sturen naar SOM@paxchristicollege.nl

De mentoren en vakdocenten hebben deze week ook de cijfers bekeken en zullen de komende tijd de leerlingen met onvoldoende resultaten hierop aanspreken. 

In die situatie vragen we u om ook thuis in gesprek te gaan en afspraken te maken voor resultaat verandering

Op het Pax Christi College werken we met een doorlopend gemiddelde. Dat betekent dat alle cijfers het hele jaar blijven meetellen, dus ook onvoldoende resultaten. Alleen goede cijfers halen in de laatste periode van het schooljaar zal weinig effect hebben voor het overgangsrapport. Het is dus belangrijk om het hele jaar voldoende te presteren. Daarom is het zaak nu te investeren wanneer er onvoldoende resultaten zijn. 

Indien uw zoon/dochter dit niet alleen kan, mag de leerling altijd zijn hulpvraag aan de vakdocent of de mentor stellen. 

Heeft u n.a.v. de tussenstand vragen of wilt u sparren over de aanpak thuis en op school, neemt u dan per email contact op met de mentor. Indien uw vraag een specifiek vak betreft, kunt u zich het beste tot de vakdocent richten.

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

 

Jacob Gommers en Henri Rouhof
Afdelingsleiders vmbo

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl