Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Ouderavond leerjaar 2 Pax vmbo   

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van Pax vmbo leerjaar 2

 

Datum  : 24 augustus 2018
Betreft  : ouderavond vmbo-basis, kader en theorie, leerjaar 2
Ref.      : GOM/SvK/U18-218   (8.3.02)

 

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de ouderavond op maandag 3 september a.s. op Pax vmbo aan de Mr. Van Coothstraat 34. Het programma start om 19.30 uur. Eindtijd: 20.30 uur. Vanaf 19.15 uur bent u welkom. In de aula bieden we een kop koffie of thee aan.

We starten in de aula waar u door mevrouw Van Dijk, decaan van het vmbo, wordt ge├»nformeerd over het keuzeproces waar leerlingen in het tweede leerjaar mee worden geconfronteerd. Daarbij zal ze ingaan op de betekenis van het vak LOB (loopbaan ori├źntatie en begeleiding), dat een belangrijke rol speelt binnen dat keuzeproces. Deze presentatie duurt ongeveer 20 minuten.Daarna gaat u samen met de mentor naar het lokaal waar het tweede gedeelte van de ouderavond plaatsvindt. Hij/zij zal u informeren over een aantal belangrijke zaken van het tweede leerjaar.

Wij hopen u allen te kunnen begroeten op maandag 3 september.

Met vriendelijke groet,

Jacob Gommers en Henri Rouhof
Afdelingsleiders vmbo onderbouw

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl