Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Ouderavond leerjaar 1 Pax vmbo  

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van Pax vmbo leerjaar 1

 

Datum : 24 augustus 2018
Betreft : ouderavond Pax vmbo, leerjaar 1
Ref.     : GOM/SvK/U18-217     (8.3.02)

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de klassikale ouderavond op maandag 10 september.

Het programma start om 19:30 uur en eindigt om 20:30 uur. Tijdens de ouderavond blikt de mentor met u terug op de eerste schoolweken, om u vervolgens bij te praten over het vervolg van het 1e leerjaar.

Vanaf 19:15 uur bent u welkom en bieden wij u op het leerplein graag koffie en thee aan. U wordt verzocht om aansluitend naar het lokaal van de betreffende mentor te gaan. De lokaalindeling vindt u bij binnenkomst in de entree.

Wij hopen u allen te kunnen begroeten op maandag 10 september.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de mentoren van leerjaar 1 Pax vmbo,

Met vriendelijke groet,

 

Henri Rouhof en Jacob Gommers,
afdelingsleiders vmbo leerjaar 1 en 2

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl