Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
PSO doe dag Geldermalsen  

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van
leerjaar 2 vmbo-basis, kader en theorie Pax vmbo

 

 

Datum: 29 november 2018
Betreft: Buitenschoolse lesactiviteit PSO Geldermalsen
Ref.     : DYK/SvK/U18-320   (2.3.03)

 

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Zoals u inmiddels weet oriënteren de leerlingen van vmbo basis en kader, leerjaar 2, zich op de bovenbouw van het vmbo en in het bijzonder op een beroepsprofiel,  waarin de leerlingen examen gaan doen.

Veel leerlingen van vmbo theorie stromen na het vmbo door naar het mbo en is het daarom ook voor hen belangrijk zich te oriënteren op een beroepsperspectief in het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Daarvoor is van 3 t/m 10 december) een buitenschoolse activiteit gepland.

De tweedejaars leerlingen vmbo basis, kader en theorie van Pax vmbo gaan deelnemen aan de PSO Doe week van ROC Rivor Tiel. We zijn uitgenodigd op hun locatie in Geldermalsen. Zij bieden onze leerlingen een programma aan waarbij ze kennis kunnen maken met de verschillende beroepsprofielen binnen het vmbo.

De leerlingen hebben vooraf bij hun mentor een voorkeur opgeven voor een bepaald ‘menu’.

Elk menu bestaat uit een 6-tal activiteiten waar de leerling naar eigen belangstelling en interesse een keuze voor heeft kunnen maken. In het aanbod van de menu’s is rekening gehouden met de verschillende leerwegen binnen het vmbo.

In het schema hieronder vindt u op welke dag en tijd uw zoon of dochter is ingedeeld voor het bezoek. De leerlingen worden op school per bus opgehaald en weer teruggebracht. Hieraan zijn voor de leerlingen geen kosten verbonden. 

 

klas

dag

Vertrek: Wees op tijd aanwezig!

terug

begeleiding

B2A-B2B

3-12

13.15 Cooth

16:30 Cooth

NIA-BGL-EBB

 

 

 

 

 

K2A-K2B

7-12

07.45 Cooth

11.00 Cooth

WRT-WUT-MMI

 

 

 

 

 

T2A-T2B-T2C

10-12

10.15 Cooth

13.30 Cooth

KES-KOC-TAP
PAR-KOJ-BKL

 

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

 

Gea van Dijk, decaan vmbo

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl