Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Ouderbulletin nr. 1 - 31 augustus 2018  

Aan alle ouders/verzorgers

 

Datum: 31 augsutus 2018
Betreft: Ouderbulletin nr. 1
Ref.    : LvD/SvK

 

Geachte ouders/verzorgers,

Vandaag is het eerste ouderbulletin van dit schooljaar verschenen.

U kunt dit bulletin openen d.m.v. deze link:

OUDERBULLETIN NR. 1

Met vriendelijke groet,

 

L.R. van Drongelen
Rector

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl