Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Mentoruur  

Aan: ouders/verzorgers van de leerlingen vmbo theorie leerjaar 4


Datum: 28 januari 2019
Betreft: mentoruur
 


Beste ouders/verzorgers,

Met ingang van 5 februari a.s. worden de mentorlessen als volgt ingevuld.

Middels 2 x 4 mentorlessen worden de zogenaamde risicoleerlingen (potentiële zakkers) per klas tijdens de mentorles individueel begeleid voor Nederlands, economie, natuurkunde/scheikunde, biologie, wiskunde (één van deze vakken).

Daarnaast gaan 8 leerlingen per klas in deze lessen individueel examenstof oefenen en kunnen maximaal 10 leerlingen per klas op het leerplein zelfstandig leren. De overige leerlingen hebben dan een tussenuur. Na de 1e ronde van 4 lessen kijken we welke leerlingen in de 2e ronde geplaatst moeten worden. Deze mentorlessen op maat lopen door tot aan de start van de toetsweek op 10 april a.s.

We willen met deze invulling een aantal leerlingen extra ondersteuning geven gericht op vaardigheden en kennis van een bepaald vak in een kleine setting met persoonlijke aandacht voor het leerproces.

Morgen, dinsdag 29 januari zullen de mentoren met de leerlingen bespreken wie in welk onderdeel zit en kunnen leerlingen zich inschrijven voor het leren op het leerplein.

Mocht u anders denken over de indeling van uw zoon/dochter, neemt u dan a.u.b. contact op met de mentor.

N.b. Natuurlijk krijgen alle leerlingen de geplande examentrainingen en kan elke leerling elk moment aangeven welke hulp hij/zij nodig heeft. De mentor is daarvoor het eerste aanspreekpunt.

Met vriendelijke groet,


mentoren T4 en Suze Tomlow

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl