Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Informatie laptops leerjaren 1 en 2, leerjaar 2019-2020  

Aan de ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen
en de ouders/verzorgers van onze leerlingen van
de brugklassen vmbo-kader, vmbo-theorie en havo

 

Datum: 29 mei 2019

 

Geachte ouders/verzorgers,

Via onderstaande link tref u de brief aan met informatie over aanschaf van laptops voor komend schooljaar, alsmede een uitnodiging voor een van de voorlichtingsrondes door The Rent Company op woensdag 12 juni a.s.

INFORMATIE LAPTOPS 2019/2020


Met vriendelijke groet,

Henri Rouhof, afdelingsleider vmbo-basis/kader onderbouw
Jacob Gommers, afdelingsleider vmbo-theorie onderbouw
Michel Vermeulen, afdelingsleider havo/vwo onderbouw
Rob van de Wiel, afdelingsleider Pax junior

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl