Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Informatie laatste lesdag (Walibi)  

 

Aan de ouders/verzorgers en leerlingen examenklassen vmbo

 

Datum: 17 april 2019
Betreft: informatie laatste schooldag (19 april a.s.)
Ref.    : DIW/SvK/U19-130    (2.4.05)

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Vrijdag 19 april gaan wij ter afsluiting van 4 jaar school een dag naar Walibi.
Wij vertrekken om 09:00 uur vanaf school en zijn rond 18:00 uur weer thuis.

Deze dag moet vooral leuk en gezellig zijn. Om dit in goede banen te leiden gaan er veel begeleiders mee. Wij gaan er vanuit dat iedereen zich aan de regels houdt zowel in de bus als ook in het park. Mochten leerlingen zich niet aan de geldende regels houden dan zullen wij daarvoor treffende acties ondernemen. Bij drank/drugs misbruik zal er contact met de ouders worden opgenomen  en zal de leerling moet worden opgehaald door zijn/haar ouders.

Hieronder treft u een paar tijden, regels en afspraken op een rij aan.

Wij maken er een leuke gezellige dag van.

Hartelijke groet,

 

Willem Dijkstra, Marije Jol en Suze Tomlow
Afdelingsleiders vmbo 3 & 4

 

Programma
8.40       Verzamelen op het schoolplein bij de mentor of docent.
              Deze checkt de aanwezigheid en vertelt in welke bus de klas gaat.

9.00       Vertrek bussen vanaf school

10.30     Aankomst Walibi

15.45     Verzamelen bij de uitgang, richting bussen

16.00     Vertrek

17.30/18.00 aankomst bij school

 

Regels en afspraken
Voor vertrek geen examenstunts aangezien we hiervoor in de plaats een dag weggaan.
Leerlingen die voor rommel en onrust zorgen gaan niet mee en blijven achter om dit op te ruimen.

In de bus mag wat gegeten en gedronken worden maar het moet wel netjes blijven.
Dus geen chips en blikjes.

In het park geldt het park reglement van Walibi.

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl