Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Havo/vwo 3: uitnodiging ouderavond 11 september 2018  

 

 

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van 3 havo/vwo

 

Datum: 27 augustus 2018
Betreft: Uitnodiging ouderavond 11 september 2018
Ref.    : BLY/SvK/U18-225   (8.3.02)

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Op dinsdag 11 september is er een algemene ouderavond voor de ouders/verzorgers van onze derdeklasleerlingen. Graag nodigen wij u daarvoor uit. De avond begint in de aula van

Pax havo/vwo aan de Klepperheide 15 te Druten.

Het programma start om 19.30 uur, vanaf 19.15 uur bent u welkom. In de aula informeert decaan mevrouw Fieka Kerkhof u eerst over de profielkeuze die dit schooljaar plaatsvindt.

Daarna gaat u met de mentor van uw zoon/dochter naar een klaslokaal voor een nadere kennismaking.

De mentoren zijn:

H3A: de heer T. Heutmekers
H3B: mevrouw A. Vaarhorst
H3C: mevrouw M. Van Hout|
H3D: mevrouw D. Kruit-Meulendijks

V3A: de heer G. Klarenbeek
V3B: de heer B. Kraaijvanger
V3C: de heer J. Van IJzendoorn

Wij hopen u op 11 september te mogen begroeten. Als u verhinderd bent, vragen wij u om dit via uw zoon of dochter aan de mentor te laten weten.

Met vriendelijke groeten,

Mede namens decaan mevrouw Fieka Kerkhof

Anne-Marie van de Wiel, afdelingsleider vwo
Thijs Blijdenstein, afdelingsleider havo

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl