Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Globaland leerjaar 1 Pax vmbo  

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen 1 vmbo b/k/t

 

Datum: 16 januari 2019
Betreft: Project “Globaland”
Ref.   : WUT/SvK/U18-14 (2.3.03)

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op woensdag 23 en donderdag 24 januari zullen onze eerstejaars leerlingen deelnemen aan het project "Globaland", een onderwijsproject over de maatschappij en de wereld. Het project heeft de vorm van een spannend spel, waarin leerlingen in groepjes twee dagen lang een land besturen. In dat land is van alles mis. Er is bijvoorbeeld slecht onderwijs, er zijn geen goede wegen en het milieu is vervuild. De groepjes voeren allerlei actieve opdrachten uit, waarmee ze geld verdienen om hun land te verbeteren. Er wordt een ranglijst bijgehouden van welke groepen hun land het beste besturen. Het groepje met het beste land, ontvangt een leuke prijs tijdens de feestelijke afsluiting van het project.

De begeleiding tijdens het project wordt verzorgd door een groep enthousiaste jongeren, in samenwerking met docenten van school. Het programma begint tijdens de twee dagen om 09.00 uur en eindigt om 14.30 uur. De tijden en pauzes verschillen van wat de leerlingen gewend zijn. Het programma voor deze dag kunt u downloaden via deze link: PROGRAMMA. Leerlingen hebben niets nodig, behalve een etui met pennen en potloden.

De leerlingen krijgen een cijfer voor het project dat meetelt voor M&M (b/k), GS en AK (theorie)

Voor meer informatie over het project verwijs ik u naar de website www.globaland.nl. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

 

Tim Wubkes, docent M&M

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl