Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Facturatie talentprogramma leerjaar 3  

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in leerjaar 3 havo/vwo

 

Datum: 9 oktober 2018
Betreft: facturatie talenprogramma leerjaar 3 havo/vwo
Ref.    : PLU/SvK

 

Geachte ouders/verzorgers,

Via de brief 'financiële aspecten' die terug te vinden is op de website van de school, brengen wij u jaarlijks op de hoogte van de schoolkosten die wij in rekening brengen. Helaas is in de brief voor leerjaar 3 niet het talentprogramma voor 3 havo en 3 vwo vermeld. Onze excuses hiervoor.

Aangezien de leerlingen dit programma wel volgen, zullen wij via de facturatie van de ouderbijdrage, het verschuldigde bedrag hiervoor ad € 50,= bij u in rekening brengen. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

Met vriendelijke groet,

 

J.P.H. Pluk
Hoofd Administratie
mail: h.pluk@paxchristicollege.nl

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl