Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Excursie leerjaar 1 vmbo Pax junior  

 

Aan de ouder(s), verzorger(s) van klas WB1A, WK1A en WT1A Pax junior

 


 

Datum: 25 maart 2019
Betreft: excursie vmbo leerjaar 1 Pax junior
Ref.     : WIE/SvK/U19-102     (2.4.10)

Geachte ouders/verzorgers,

In week 14 staat er een activiteitenweek gepland voor de klassen vmbo van Pax junior. Een van de onderdelen van deze activiteitenweek is een dagexcursie naar het Nederlandse Openluchtmuseum in Arnhem.

Deze excursie zal plaatsvinden op vrijdag 5 april 2019.

Hieronder volgen wat praktische gegevens:

08.45 uur: alle leerlingen van klas 1 vmbo dienen op school aanwezig te zijn.
09.00 uur: vertrek bussen naar Arnhem
10.15- 14.45 uur: programma in het Nederlands Openluchtmuseum
15.00 uur: vertrek naar school
16.00 uur: verwachte aankomst op Pax junior

Tijdens het bezoek aan het park zullen de leerlingen een educatief project volgen, genaamd ‘sla je slag’. Daarnaast bezoeken ze het Canon van Nederland en zal er ook ruimte zijn voor wat vrije tijd.

Leerlingen dienen zelf voor een lunchpakket te zorgen en voor passende kleding bij de weersomstandigheden.

Mocht u nog vragen hebben over deze excursie dan kunt u contact opnemen met ondergetekenden.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw Bailly,
Mevrouw Hermans
Mevrouw Goossens
(Organisatie excursie leerjaar 1 vmbo Pax junior

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl