Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Cito 3 vmbo-t3 Pax vmbo  

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen van leerjaar 3 vmbo-theorie Pax vmbo

 

Datum  : maart 2019
Betreft  : Cito Toets – meting 3
Ref.      : WRT/SvK/U19-86

 

Geachte ouder(s) / verzorger(s), beste leerling,

Zoals u weet heeft uw zoon/dochter in schooljaar 1 en 2  Citotoetsen gemaakt.

In week 13 neemt uw zoon/dochter deel aan de 3e meting.

Deze toets geeft ons inzicht in waar uw kind op dit moment staat in zijn/haar ontwikkeling.

De toets wordt afgenomen voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen.

In de bijlage treft u de ouderbrochure aan. (KLIK HIER om de brocure te openen).

Voor alle dyslectische leerlingen is er een gesproken versie. Deze leerlingen moeten wel zelf “oortjes” meenemen.

De afname van de toetsen vindt plaats voor T3A, T3B, T3C, T3D en T3E vanaf dinsdag 26 maart t/m vrijdag 29 maart tijdens de eerste twee lesuren. Dat betekent dat er vanaf het 3de lesuur weer volgens het reguliere lesrooster wordt gewerkt.

De uitslag van de Cito toets ontvangt u via uw zoon/dochter z.s.m. na afloop.

Voor de leerlingen:
Het is niet nodig om je voor deze toetsen zenuwachtig te maken. Net als op de gewone schooldagen geldt dat je uitgerust op school komt. Het is van belang om de toetsen serieus te maken. Dit om een eerlijk en goed beeld te krijgen van je ontwikkeling op school.

Neem wel de boeken mee van de vakken die je normaal op deze dagen hebt.

Je kunt, wanneer je eerder klaar bent met een toets onderdeel, werken aan je huiswerk. Je kunt tevens een leesboek of tijdschrift meenemen. Voorkom dat je andere leerlingen tijdens de toets afname stoort.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

 

H. van der Wardt

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl