Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
K4 - CSPE, SE-week, herkansing en examentraining  

 

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen leerjaar 4 vmbo kader

 

Datum: 22 maart 2019
Betreft: CSPE, Se-week, herkansing en examentraining
Ref.    : REM/SvK/U19-95    (2.5.08)

 

Beste ouders/verzorgers, 

Vanaf maandag 1 april starten we met de afname van de praktijkexamens (CSPE). De leerlingen krijgen van hun praktijkdocenten het rooster. Op de dagen dat ze examen hebben volgen ze geen andere lessen. Op de dagen dat ze niet bij een examen staan ingepland volgen ze de reguliere lessen die op het (dag)rooster staan.

De praktijkexamens bestaan uit verschillende onderdelen. Tijdens een deel van de opdrachten moeten de leerlingen laten zien wat ze in de praktijk geleerd hebben. Een ander deel van de examens bestaat uit theoretische toetsvragen. Voor dit theoretische deel kunnen ze thuis veel leren! Mocht u meer willen weten over de stof die de leerlingen kunnen doornemen dan kunt u contact opnemen met de praktijkdocent van uw zoon of dochter. 

Op maandag 8 april a.s.  start de SE-week voor K4. In deze schoolexamenweek worden de laatste toetsen gemaakt. Niet  alle vakken doen mee in de SE week. De vakken die wel meedoen zien jullie terug in het onderstaande schema. 

 

 

Rooster laatste SE-week

Maandag 8 april

 

 

Herkansingen

Les 1 en 2

 

 

 

 

Woensdag 10 april

 

 

Wiskunde

100 minuten

Les 1 en 2

Maatschappijleer 2

50 minuten

Les 2

 

 

 

Donderdag 11 april

 

 

Biologie

Les 2

 

 

 

 

Vrijdag 12 april

 

 

Nederlands

Les 2

 

 

 

Het rooster van de Se-week staat op ook onze site en de leerlingen hebben met hun mentoren deze informatie al eerder doorgenomen. (vmbo - toetsweek)

Ook in deze week geldt het examenreglement. Dit reglement kunt u nalezen op de site onder het kopje Examen. Ik wil nogmaals wijzen op het op tijd aanwezig zijn en afmelden voorafgaand aan een toets met geldige reden. 

Op maandag 8 april a.s. het 1e en 2e lesuur is de laatste herkansing voor de K4 leerlingen. U ontvangt een aparte mail hierover. De toetsen van de SE-week zijn niet herkansbaar.   

De laatste mogelijkheid om toetsen in te halen is op vrijdag 12 april a.s. Op die dag kunnen leerlingen toetsen inhalen die niet gemaakt zijn vanwege b.v. afwezigheid door ziekte. Als er nog toetsen open staan is het belangrijk dat uw zoon/dochter hierover contact opneemt met zijn docent!

Vanaf maandag 15 april t/m woensdag 8 mei zijn de examentrainingen volgens het rooster. De leerlingen gaan zich dan volledig richten op het oefenen met centrale examenopgaven uit voorgaande jaren.

Ervaring leert dat deze intensieve manier van werken een goede voorbereiding isop het centrale examen. De leerlingen vinden dit niet altijd interessant, maar deze training is verplicht voor alle examenkandidaten. De mate waarin een leerling deelneemt hangt af van het gegeven of een leerlingen een zgn. " risicoleerling" is en dus voor bepaalde vakken verplicht aanwezig is. Leerlingen zijn dus deels al ingedeeld en deels vrij om een keuze te maken. Niet deelnemen aan de examentraining kan niet. 

Tevens willen wij u wijzen op de mogelijkheid om ook bij Bijles Maas en Waal nog extra examen- trainingen in te kopen. KLIK HIER voor de bijlage.  

Op 16 april worden de definitieve schoolexamencijferlijsten uitgedeeld. Deze moeten de leerlingen persoonlijk in ontvangst nemen, controleren en tekenen. Daarmee is het schoolexamendossier afgerond en definitief. 

Op 18 april moet een kopie van de cijferlijst getekend ingeleverd zijn. 

Vrijdag 19  april is de laatste lesdag. Ook hierover ontvangt u een aparte mail. 

Op de site mijnexamen.nl treft u alle informatie aan over het centraal examen. Ook de afnamedata. Daarnaast ontvangt u van onze examensecretaris alle in-en-outs via het zgn. Examenboekje. 

Op 8 mei starten de centrale eindexamens. De leerlingen maken voor basis en kader digitale examens. Mocht uw zoon/dochter een van de vakken op t-niveau afronden dan is dit een papieren examen. De examentraining kan in deze periode voortgezet worden op individuele basis. De leerling maakt dan zelf een afspraak met de betreffende docent. 

Belangrijke informatie rondom het examen kunt u nalezen op onze site - vmbo - examen.

Tot slot wil ik u en uw zoon/dochter veel succes toewensen in deze laatste fase van het examenjaar. Mocht u vragen of opmerkingen hebben hierover, neemt u gerust contact op met de mentor, examensecretaris of Marije Jol.

Hartelijke groet,

 

Marije Jol en Mayke Rensen
Afdelingsleiding vmbo basis en kader bovenbouw

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl