Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Brief n.a.v. extra ouderavond vmbo-t2  

 

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in T2A, T2B en T2C

 

Datum: 30 november 2018
Betreft: naar aanleiding van de extra ouderavond T2
Ref.     : GOJ/SvK/U18-324    (8.3.02)

 

Geachte ouders /verzorgers,

Dinsdag 27 november bent u allen uitgenodigd geweest voor de extra ouderavond met betrekking tot de resultaten van onze klassen theorie 2. We willen de vele mensen die zijn gekomen en die informatie met ons hebben gedeeld, van harte bedanken voor hun betrokkenheid en voor hun informatieve bijdrage.

N.B. Voor degenen die helaas niet aanwezig konden zijn: de powerpointpresentatie van de plenaire opening is te openen via deze link: POWERPOINT OUDERAVOND T2

Inmiddels zijn we begonnen met het inventariseren van de informatie en we hopen binnen twee weken een bericht uit te kunnen doen naar u allen, over de grote lijnen van de inhoud en over de eventuele interventies die wij als team extra willen gaan plegen als gevolg van deze informatie.

Zoals aangegeven tijdens de extra ouderavond gaan wij met ingang van maandag aanstaande de volgende interventies sowieso inzetten:

  • Er komt een ‘reparatie-uur’ (vrijdag het 6e uur)
  • Er komt een ‘blaren-uur’ (maandag het 9e uur)

Het eerste is een reactie op ‘onnodige onvoldoendes’, het tweede een reactie op een ‘matige werkhouding’.

We hopen dat, met de ouderavond en met deze interventies, er zo een eerste aanzet gegeven wordt om de leerlingen -die het betreft- de goede keuzes te laten maken.

Namens het team van lesgevenden,

Hartelijke groet,

Jacob Gommers
Afdelingsleider vmbo-theorie onderbouw

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl