Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Brief n.a.v. extra ouderavond T2 Pax vmbo  

 

Aan alle ouders T2 Pax vmbo

 

 

Datum: 13 december 2018
Betreft: brief naar aanleiding van extra ouderavond theorie 2
Ref.    : GOJ/SvK/U18-343    (1.7.05)

 

 

Geachte ouders verzorgers, 

In de brief van 30 november kondigde ik aan dat u binnen twee weken een meer inhoudelijke reactie zou krijgen op de extra ouderavond van 27 november. Met deze brief kom ik die belofte na.

Tijdens de ouderavond heeft u met uw kind gesproken over onder andere zijn/haar werkhouding. Daarbij zijn de woorden ‘kunnen’ en ‘willen’ belangrijke onderwerpen geweest. Hieronder treft u wat cijfers in algemene zin, met de kanttekening dat niet iedereen de ouderavond heeft bezocht en niet iedereen op dezelfde manier geantwoord heeft op de vragen.

 

kunnen

Aantal keer
genoemd

willen

Aantal keer
genoemd

Engels

15 x

Engels

18 x

Nederlands

4 x

Nederlands

10 x

Wiskunde

11 x

Wiskunde

12 x

Geschiedenis

7 x

Geschiedenis

11 x

Aardrijkskunde

6 x

Aardrijkskunde

11 x

 

Hierop hebben we de volgende afspraken gemaakt.

  • Leerlingen die 'kunnen' hebben ingevuld, worden door hun mentoren naar de docenten gestuurd waar het om gaat. Zij gaan in gesprek met deze leerlingen om te achterhalen waar het misgaat. Deze vakdocenten geven (studie)tips en informeren mentor.
  • Leerlingen waar ‘willen’ staat, gaan aan de slag en de mentoren monitoren (evt. met een contract).
  • Tips en opmerkingen van ouders betreffende vakken of docenten worden besproken met de betreffende vakdocenten.We vertrouwen erop dat dit voor de meeste leerlingen voldoende zal zijn om op 28 februari een beter rapport te kunnen laten zien.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hartelijke groet,

Mede namens de mentoren,

 

Jacob Gommers
Afdelingsleider vmbo-t onderbouw Pax vmbo

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl