Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Afsluiting BE&O Carrousel klas WB1A  

 

Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van klas WB1A

Datum: maart 2019
Betreft: afsluiting BE&O Carrousel
Ref.    : BEA/SvK/U19-99

Geachte ouders, beste leerlingen,

Op vrijdag 29 maart gaan de leerlingen van klas WB1A voor het vak BE&O op excursie naar Hotel “Moeke Mooren” in Appeltern. Deze excursie is onderdeel van het project “Hotel te Koop”. Het is een van de vier projecten die in leerjaar 1 in de Carrousel wordt aangeboden. Een bezoek brengen aan een bedrijf of instelling is een belangrijk onderdeel van loopbaan-oriëntatie.

In de afgelopen periode zijn de leerlingen bezig geweest om een eigen hotel te runnen en hebben zij geleerd wat daar allemaal bij komt kijken. Op 29 maart geven de leerlingen een presentatie over het door hen zelf bedachte hotel. Bij de presentatie worden ook hapjes geserveerd die door de leerlingen thuis zijn gemaakt.
De leerlingen zijn daarover door mevrouw Van Boekel geïnformeerd.

We verwachten de leerlingen (met hun hapjes) om 10.50 uur bij Moeke Mooren.

Wij denken dat het voor u als ouder leuk is om bij de presentatie van uw zoon of dochter aanwezig te zijn. Graag nodigen wij u daarom uit de presentatie van uw kind bij te wonen.

Afsluiting Carrousel BE&O leerjaar 1
Datum 29 maart 2019
Klas WB1A
BE&O docent mw. W. van Boekel en MNA docent de heer G. Thelissen
10.50 uur verzamelen bij Moeke Mooren 
11.00 uur: Ontvangst en rondleiding Moeke Mooren
circa 12.00 uur: Presentatie door de leerlingen (aanwezigheid ouders)
circa 13.00 uur: Terug naar huis;

Graag willen we van u weten of u bij de presentatie aanwezig bent. Wij vragen u per email aan te geven of u aanwezig bent bij de presentaties (w.vanboekel@paxchristicollege.nl).

Met vriendelijke groet,

Wendy van Boekel, docent BE&O

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl