Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Activiteitenweek vmbo onderbouw (Pax vmbo)  

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in vmbo-t onderbouw (Pax vmbo)

 

Datum: 2 november 2018.
Betreft: activiteitenweek
Ref.     : GOJ/SvK/U18-287   (2.4.11)

 

Geachte ouders/verzorgers,

Volgende week is er een activiteitenweek. Deze activiteitenweken zijn in het leven geroepen om de versnippering van activiteiten door het jaar heen tegen te gaan. Dit betekent dat er in deze week aangepaste lesroosters zullen zijn en dat er meer onregelmatigheid is.

De volgende zaken staan op de planning voor theorie onderbouw.

 

 

T1

T2

Maandag

5-11-2018

Les volgens rooster

 

Les volgens rooster

 

Dinsdag

6-11-2018

Zwemmen talentklas sport
les volgens rooster

 

Les volgens rooster

NB. Extra wiskunde voor selectie van leerlingen.

Woensdag

7-11-2018

Les volgens rooster

 

Atletiekdag talentklas sport

Les volgens rooster
NB extra Engels voor selectie van leerlingen.

Donderdag

8-11-2018

Studiedag lesvrij

 

Studiedag lesvrij

 

Vrijdag

9-11-2018

Sportmiddag

Les volgens rooster

Les volgens rooster

 

Behalve bovenstaande zaken plannen de mentoren met leerlingen individuele gesprekken in het kader van LOB (loopbaan oriëntatie en begeleiding).

Op dinsdag zijn het 5e en 6e uur gereserveerd voor extra wiskunde voor een selectie van leerlingen met een onvoldoende voor dit vak.

Verder is er op woensdag het 7e en 8e uur extra Engels voor een selectie van leerlingen met een onvoldoende voor dit vak.

Hartelijke groet,

 

Jacob Gommers
Afdelingsleider vmbo-theorie onderbouw Pax vmbo

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl