Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Activiteitenweek vmbo b/k onderbouw Pax vmbo  

 

Aan de ouders en leerlingen van leerjaar 1 en 2 Pax vmbo

 

Datum: 2 november 2018
Betreft: Activiteitenweek leerjaar 1 vmbo b/k (Pax vmbo)
Ref.     : ROU/SvK/U18-290    (2.4.11)

 

Geachte ouders, beste leerlingen,

Volgende week (week 45) vindt de tweede activiteitenweek plaats. In die week hebben de leerlingen naast hun lessen ook te maken met buitenlesactiviteiten. Deze activiteiten hebben voorrang op de reguliere lessen.

Het gaat om de volgende activiteiten:

  • afsluiting en evaluatie van de Carrousellessen 
  • oriëntatie op studie en beroep
  • sportdagen
  • LOB gesprekken
  • Talent-sport activiteiten

De leerlingen worden op school door de mentor over de activiteiten geïnformeerd. Op het lesrooster is zichtbaar wanneer de activiteiten plaatsvinden. In de bijlage (KLIK HIER) ziet u een overzicht van de verschillende activiteiten. Wanneer er geen activiteiten zijn, blijven zo goed en veel mogelijk de reguliere lessen staan. Sommige activiteiten zijn individueel, sommige klas-gebonden en sommige zijn per talentstroom (sport, kunst of techniek).

Het is van belang om het lesrooster goed in de gaten te houden.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,


Henri Rouhof
Afdelingsleider vmbo basis/kader onderbouw

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl