Klik hier indien de nieuwsbrief niet goed leesbaar is.
Activeren van de cultuurkaart  

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen vmbo leerjaar 1 t/m 3

 

Datum: 12 november 2018
Betreft: activeren van de cultuurkaart
Ref.    : KEU/SvK

 

Geachte ouders/verzorgers,

Uw zoon/dochter ontvangt binnenkort zijn/haar cultuurkaart, de zogenaamde  CJP-pas. We willen deze graag op school activeren met hulp van de mentoren.

 

Indien u bezwaar heeft tegen het activeren op school i.v.m. de wet op de bescherming van persoonsgegevens, wilt u dat dan kenbaar maken middels een mail naar de betreffende mentor. Hij/zij zal er dan voor zorgen dat de activeringsgegevens meegegeven worden naar huis.

 

Wilt u dit zo spoedig mogelijk doorgeven a.u.b? (uiterlijk tot en met 19 nov. a.s.)

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Afdelingsleiders Pax vmbo

 

 

 

 
 
 
Postbus 16
6650 AA Druten
T. 0487 51 24 03
F. 0487 51 24 90
E. info@paxchristicollege.nl
I. www.paxchristicollege.nl